Tree

dcterms:coverage
dcterms:spatial
mdto:dekkingInRuimte
dcterms:temporal
mdto:dekkingInTijd
mdto:behandelingsPeriode
mdto:werkingsPeriode
mdto:heeftBewaarPeriode
dcterms:description
mdto:omschrijving
dcterms:format
mdto:heeftBestandsformaat
dcterms:identifier
mdto:externIdentificatiekenmerk
mdto:identificatiekenmerk
mdto:identificatiekenmerkActiviteit
mdto:identificatiekenmerkActor
mdto:identificatiekenmerkBegrip
dcterms:language
mdto:taal
dcterms:title
mdto:titel
mdto:Classificatie
mdto:MIME-type
mdto:PRONOM-ID
mdto:aggregatieniveau
mdto:archiefvormer
mdto:beginDatum
mdto:begrippenlijst
mdto:beschrijvingTypeEvent
mdto:bestaatUit
mdto:bronActiviteit
mdto:bronClassificatie
mdto:classificatiecode
mdto:code
mdto:datumAanmaakChecksum
mdto:documentatieBeperkingBeschikbaarheid
mdto:doel
mdto:eindDatum
mdto:geografischeRepresentatie
mdto:geometrischeRepresentatie
mdto:grondslagBeperking
mdto:grondslagBewaartermijn
mdto:heeftActiviteit
mdto:heeftBeperkingBeschikbaarheid
mdto:heeftBetrokkene
mdto:heeftBelanghebbende
mdto:heeftIndiener
mdto:heeftRechthebbende
mdto:heeftBewaartermijn
mdto:heeftDocumentatie
mdto:heeftFysiekeIntegriteit
mdto:heeftGrondslag
mdto:heeftToestemmingVerleend
mdto:heeftTrigger
mdto:isGebeurdIn
mdto:isGerelateerdAan
mdto:IsEenVersieVan
mdto:IsVereistDoor
mdto:OmvatOnderdeel
mdto:Referenties
mdto:Vervangt
mdto:WordtAangehaaldDoor
mdto:heeftFormaat
mdto:heeftNodig
mdto:heeftVersie
mdto:isOnderdeelVan
mdto:isVervangenDoor
mdto:kardinaliteit
mdto:label
mdto:naam
mdto:naamActiviteit
mdto:naamActor
mdto:naamAlgoritme
mdto:naamLocatie
mdto:nadereSpecificatieBestandsformaat
mdto:omschrijvingClassificatie
mdto:omvangBestand
mdto:regels
mdto:tijdsduur
mdto:tijdsduurBelang
mdto:toelichting
mdto:toestemmingVerleend
mdto:trefwoord
mdto:triggerBewaartermijn
mdto:typeClassificatie
mdto:typeEvent
mdto:vindplaats
mdto:waardeChecksum
prov:generatedAtTime
dcterms:modified
dcterms:created
prov:wasGeneratedBy
prov:wasInfluencedBy
prov:wasAssociatedWith
prov:wasAttributedTo
dcterms:contributor
dcterms:creator
prov:wasDerivedFrom
dcterms:references
skos:definition
mdto:definitie
skos:example
mdto:voorbeelden