mdto:begrippenlijst leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#begrippenlijst

Label

begrippenlijst

Description

Indien het bereik Begrip is, de opsomming van de mogelijke begrippen die voor dit attribuut zijn toegestaan. Er worden verschillende begrippenlijsten onderscheiden: - Gesloten: alle mogelijke begrippen zijn opgesomd, andere begrippen zijn niet toegestaan; - Open: een deel van de mogelijke begrippen is opgesomd. Extra door de archiefvormer gedefinieeerde begrippen zijn toegestaan, mits de begrippenlijst door de archiefvormer gedocumenteerd is; - Vrij: geen enkele mogelijke begrip is opgesomd. De archiefvormer kan als zijn eigen begrippen definiëren, , mits de begrippenlijst door de archiefvormer gedocumenteerd is.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Begrip mdto:begrippenlijst mdto:Record

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:begrippenlijst a owl:AnnotationProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:comment """Indien het bereik Begrip is, de opsomming van de mogelijke begrippen die voor dit attribuut zijn toegestaan. Er worden verschillende begrippenlijsten onderscheiden:
- Gesloten: alle mogelijke begrippen zijn opgesomd, andere begrippen zijn niet toegestaan;
- Open: een deel van de mogelijke begrippen is opgesomd. Extra door de archiefvormer gedefinieeerde begrippen zijn toegestaan, mits de begrippenlijst door de archiefvormer gedocumenteerd is;
- Vrij: geen enkele mogelijke begrip is opgesomd. De archiefvormer kan als zijn eigen begrippen definiëren, , mits de begrippenlijst door de archiefvormer gedocumenteerd is."""@nl ;
  rdfs:domain :Begrip ;
  rdfs:range :Record ;
  rdfs:subPropertyOf owl:topObjectProperty .