mdto:dekkingInRuimte leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#dekkingInRuimte

Label

dekkingInRuimte

Description

-

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:dekkingInRuimte dcterms:Location

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:dekkingInRuimte a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "Plaats of locatie waarop het record betrekking op heeft."@nl ;
  :doel "Een record kunnen vinden op basis van een plaats of locatie"@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "-"@nl ;
  rdfs:comment "-"@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range dcterms:Location ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:spatial ;
  skos:example "-"@nl .