mdto:dekkingInTijd


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#dekkingInTijd

Label

dekkingInTijd

Description

De tijd waarop het record van toepassing is of was kan bijvoorbeeld de looptijd (werkingsduur) van een vergunning, ontheffing of een uitlening zijn. Meerdere (typen) tijdsperioden kunnen vastgelegd worden bij een record.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:dekkingInTijd mdto:Periode

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:dekkingInTijd a owl:ObjectProperty ;
    :definitie "Positionering in de tijd waarop het record van toepassing is of was."@nl ;
    :doel "Een record kunnen vinden op basis van een bepaalde datum of periode."@nl ;
    :kardinaliteit "0..*"@nl ;
    rdfs:comment """De tijd waarop het record van toepassing is of was kan bijvoorbeeld de looptijd (werkingsduur) van een vergunning, ontheffing of een uitlening zijn. 

Meerdere (typen) tijdsperioden kunnen vastgelegd worden bij een record."""@nl ;
    rdfs:domain :Record ;
    rdfs:range :Periode ;
    rdfs:subPropertyOf dcterms:temporal ;
    skos:example "-"@nl .