mdto:documentatieBeperkingBeschikbaarheid leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#documentatieBeperkingBeschikbaarheid

Label

documentatieBeperkingBeschikbaarheid

Description

Additionele informatie over een beperking van de beschikbaarheid van het record kan in de documentatie worden vastgelegd. Een auteur kan bijvoorbeeld wel zijn werk beschikbaar stellen, maar alleen onder een bepaalde licentie (zoals een CC licentie). Bij een uitwisseling kunnen afspraken gemaakt worden over beperkingen, zoals bij de overdracht van een particulier archief naar een archiefinstelling. De afspraken kunnen in een apart document bekrachtigd worden, in dat geval kan hier een verwijzing naar dat document worden opgenomen.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:BeperkingBeschikbaarheid mdto:documentatieBeperkingBeschikbaarheid xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:documentatieBeperkingBeschikbaarheid a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Nadere informatie omtrent de beperkingen van de beschikbaarheid van het record."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "Additionele informatie over een beperking van de beschikbaarheid van het record kan in de documentatie worden vastgelegd. Een auteur kan bijvoorbeeld wel zijn werk beschikbaar stellen, maar alleen onder een bepaalde licentie (zoals een CC licentie). Bij een uitwisseling kunnen afspraken gemaakt worden over beperkingen, zoals bij de overdracht van een particulier archief naar een archiefinstelling. De afspraken kunnen in een apart document bekrachtigd worden, in dat geval kan hier een verwijzing naar dat document worden opgenomen."@nl ;
  rdfs:domain :BeperkingBeschikbaarheid ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example "-"@nl .