mdto:doel leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#doel

Label

doel

Description

De reden waarom het van belang is om dit attribuut op te nemen in de metagegevens, vanuit het perspectief van duurzame toegankelijkheid.

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:doel a owl:AnnotationProperty ;
  rdfs:comment "De reden waarom het van belang is om dit attribuut op te nemen in de metagegevens, vanuit het perspectief van duurzame toegankelijkheid."@nl ;
  rdfs:domain :Activiteit,
    :Actor,
    :Begrip,
    :BeperkingBeschikbaarheid,
    :Bestandsformaat,
    :Bewaartermijn,
    :Event,
    :Gebruiksrechten,
    :Locatie,
    :Record ;
  rdfs:range xsd:string .