mdto:externIdentificatiekenmerk leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#externIdentificatiekenmerk

Label

externIdentificatiekenmerk

Description

Hiermee blijven records ook onder hun andere (eerder gegeven) kenmerken bekend, zoals toegekend door een andere organisatie of de persoon die het record heeft gecreëerd.

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:externIdentificatiekenmerk xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:externIdentificatiekenmerk a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Eenduidige kenmerk, toegekend aan het record in het informatiesysteem waarin het record oorspronkelijk is gecreëerd."@nl ;
  :doel "Biedt de mogelijkheid om het record te vinden met behulp van dit kenmerk."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "Hiermee blijven records ook onder hun andere (eerder gegeven) kenmerken bekend, zoals toegekend door een andere organisatie of de persoon die het record heeft gecreëerd."@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range xsd:string ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:identifier ;
  skos:example """“M3859329-02” (briefkenmerk toegekend door een andere organisatie of persoon)
“583952034” (kenmerk uit een bronsysteem)
“2019/434” (offertenummer)"""@nl .