mdto:geografischeRepresentatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#geografischeRepresentatie

Label

geografischeRepresentatie

Description

In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Andere mogelijkheden zijn de benaming of omschrijving van de locatie, het object in een (basis)registratie waarop het betrekking heeft en de geometrische beschrijving (plek t.o.v. het aardoppervlak) van de begrenzing m.b.v. coördinaten. Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld het adres i.c.m. het desbetreffende verblijfsobject (BAG) en de geometrie van dat verblijfsobject (zie attribuut ‘Geometrische dekking); of de benaming van een park i.c.m. de geometrie (begrenzing) daarvan.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
dcterms:Location mdto:geografischeRepresentatie xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:geografischeRepresentatie a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Beschrijving van de geografische representatie van een locatie"@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "In veel gevallen zal de aanduiding bestaan uit het adres. Andere mogelijkheden zijn de benaming of omschrijving van de locatie, het object in een (basis)registratie waarop het betrekking heeft en de geometrische beschrijving (plek t.o.v. het aardoppervlak) van de begrenzing m.b.v. coördinaten. Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld het adres i.c.m. het desbetreffende verblijfsobject (BAG) en de geometrie van dat verblijfsobject (zie attribuut ‘Geometrische dekking); of de benaming van een park i.c.m. de geometrie (begrenzing) daarvan."@nl ;
  rdfs:domain dcterms:Location ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """“Lange Delft 12, Middelburg”
“Paleis Noordeinde”"""@nl .