mdto:geometrischeRepresentatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#geometrischeRepresentatie

Label

geometrischeRepresentatie

Description

Beschrijving van de geografische locatie door middel van geometrie (coördinaten; eventueel als polygoon, punt of geografische rechthoek/vlak). Omdat het coördinatenstelsel onveranderlijk is en een adres kan vernummeren of vervallen, heeft het gebruik van geometrie de voorkeur. De geometrie zelf wordt niet opgenomen bij de metagegevens van een record, er dient te worden verwezen naar een externe bron. Zoals een basisregistratie.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
dcterms:Location mdto:geometrischeRepresentatie xsd:anyURI

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:geometrischeRepresentatie a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Beschrijving van de geometrische representatie van een locatie"@nl ;
  :doel "Bevordering automatische verwerking locatieaanduiding door GIS systemen, zoals geo-viewers."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment """Beschrijving van de geografische locatie door middel van geometrie (coördinaten; eventueel als polygoon, punt of geografische rechthoek/vlak). Omdat het coördinatenstelsel onveranderlijk is en een adres kan vernummeren of vervallen, heeft het gebruik van geometrie de voorkeur.

De geometrie zelf wordt niet opgenomen bij de metagegevens van een record, er dient te worden verwezen naar een externe bron. Zoals een basisregistratie."""@nl ;
  rdfs:domain dcterms:Location ;
  rdfs:range xsd:anyURI ;
  skos:example "“https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9927.OMGEVINGSVISIE2050-ON01/NL.IMRO.9927.OMGEVINGSVISIE2050-ON01.gml”"@nl .