mdto:grondslagBeperking leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#grondslagBeperking

Label

grondslagBeperking

Description

Dit betreft de wettelijke grondslag voor de beperking van de beschikbaarheid van het record. Aanbevolen wordt om een deeplink te gebruiken naar het betreffende wetsartikel op wetten.overheid.nl

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:BeperkingBeschikbaarheid mdto:grondslagBeperking xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:grondslagBeperking a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Wettelijke grondslag voor de beperking van de beschikbaarheid."@nl ;
  :kardinaliteit "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl,
    "1..1"@nl ;
  rdfs:comment "Dit betreft de wettelijke grondslag voor de beperking van de beschikbaarheid van het record. Aanbevolen wordt om een deeplink te gebruiken naar het betreffende wetsartikel op wetten.overheid.nl"@nl ;
  rdfs:domain :BeperkingBeschikbaarheid ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example "- “Artikel 15 Archiefwet 1995”"@nl .