mdto:heeftActiviteit leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftActiviteit

Label

heeftActiviteit

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:heeftActiviteit mdto:Activiteit

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftActiviteit a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "De activiteit waarbij het Record is ontvangen of gemaakt."@nl ;
  :doel "Het koppelen van het Record aan de activiteit in het kader waarvan het gecreëerd of ontvangen is."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :toelichting """Betreft het proces dat, of de zaak die aan het Record ten grondslag ligt. 
Deze informatie zou ook kunnen worden afgeleid van het classificatieschema (zie gegevensgroep ‘Classificatie’), mits dit aansluit op de taken / processen van de organisatie."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Activiteit .