mdto:heeftDocumentatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#heeftDocumentatie

Label

heeftDocumentatie

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:BeperkingBeschikbaarheid mdto:heeftDocumentatie mdto:Record

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:heeftDocumentatie a owl:ObjectProperty ;
    :definitie "Nadere informatie omtrent de beperkingen van de beschikbaarheid van het Record."@nl ;
    :kardinaliteit "0..1"@nl ;
    :toelichting "Additionele informatie over een beperking van de beschikbaarheid van het Record kan in de documentatie worden vastgelegd. Een auteur kan bijvoorbeeld wel zijn werk beschikbaar stellen, maar alleen onder een bepaalde licentie (zoals een CC licentie). Bij een uitwisseling kunnen afspraken gemaakt worden over beperkingen, zoals bij de overdracht van een particulier archief naar een archiefinstelling. De afspraken kunnen in een apart document bekrachtigd worden, in dat geval kan hier een verwijzing naar dat document worden opgenomen."@nl ;
    rdfs:domain :BeperkingBeschikbaarheid ;
    rdfs:range :Record .