mdto:identificatiekenmerk leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#identificatiekenmerk

Label

identificatiekenmerk

Description

Een unieke en eenduidige identificatie is randvoorwaardelijk om records van elkaar te kunnen onderscheiden. Een identificatiekenmerk is daarnaast machine leesbaar, software applicaties kunnen met het kenmerk het record rechtstreeks benaderen. Binnen een organisatie is de uniciteit veelal nog wel gewaarborgd, maar zodra het daarbuiten wordt gepubliceerd wordt dat lastiger. Hierom wordt aanbevolen om gebruik te maken van Universally Unique Identifiers (UUIDs). Records kunnen onderling naar elkaar verwijzen (zie bijvoorbeeld element ‘Relatie’), waarbij het identificatiekenmerk verwerkt is in de URL. Wijziging van de identificatie zou de verwijzingen incorrect maken.

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:identificatiekenmerk xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:identificatiekenmerk a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Unieke en eenduidige verwijzing naar het record."@nl ;
  :doel "Aanduiden van het record dat door de metagegevens-attributen beschreven wordt . Draagt bij aan de vindbaarheid van het record."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1" ;
  :regels """- Het identificatiekenmerk is uniek.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"""@nl ;
  rdfs:comment """Een unieke en eenduidige identificatie is randvoorwaardelijk om records van elkaar te kunnen onderscheiden. Een identificatiekenmerk is daarnaast machine leesbaar, software applicaties kunnen met het kenmerk het record rechtstreeks benaderen.
 
Binnen een organisatie is de uniciteit veelal nog wel gewaarborgd, maar zodra het daarbuiten wordt gepubliceerd wordt dat lastiger. Hierom wordt aanbevolen om gebruik te maken van Universally Unique Identifiers (UUIDs).

Records kunnen onderling naar elkaar verwijzen (zie bijvoorbeeld element ‘Relatie’), waarbij het identificatiekenmerk verwerkt is in de URL. Wijziging van de identificatie zou de verwijzingen incorrect maken."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range xsd:string ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:identifier ;
  skos:example "“00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff” (UUID)"@nl .