mdto:identificatiekenmerkActor leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#identificatiekenmerkActor

Label

identificatiekenmerkActor

Description

De waarde waarmee een actor wordt geïdentificeerd, hangt af van het aggregatieniveau van de actor. Indien de actor een medewerker is, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze medewerker gegeven is. Indien de actor een organisatorische eenheid betreft, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze eenheid toegekend is; Indien de actor een organisatie betreft, dan kan één van de identificaties van de organisatie in de basisregistratie Handelsregister (NHR) - RSIN, KvK-nummer of Vestigingsnummer) gebruikt worden,. Een andere optie kan in dit geval de identificatiecode uit het actorenregister van het Nationaal Archief zijn, als de organisatie daarin aanwezig is.

Inherits from

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
owl:Thing (inferred) mdto:identificatiekenmerkActor owl:Thing (inferred)

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:identificatiekenmerkActor a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Uniek en eenduidig kenmerk van de actor ."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  rdfs:comment """De waarde waarmee een actor wordt geïdentificeerd, hangt af van het aggregatieniveau van de actor.

Indien de actor een medewerker is, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze medewerker gegeven is.

Indien de actor een organisatorische eenheid betreft, dan kan het identificatiekenmerk gebruikt worden die binnen de organisatie aan deze eenheid toegekend is; 

Indien de actor een organisatie betreft, dan kan één van de identificaties van de organisatie in de basisregistratie Handelsregister (NHR) - RSIN, KvK-nummer of Vestigingsnummer) gebruikt worden,. Een andere optie kan in dit geval de identificatiecode uit het actorenregister van het Nationaal Archief zijn, als de organisatie daarin aanwezig is."""@nl ;
  rdfs:subPropertyOf dcterms:identifier ;
  skos:example """- “M214365” (voorbeeld van een identificatie van een medewerker)
- “VROM/REG” (voorbeeld van een identificatie van een team)
- “VROM” (voorbeeld van een identificatie van een afdeling)
- “K12345678” (voorbeeld van een identificatie van een organisatie)
- “6dba8a36-19f5-4a78-b178-da756cfdc2b3” (UUID van het Nationaal Archief in het actorenregister)"""@nl .