mdto:isGerelateerdAan


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#isGerelateerdAan

Label

isGerelateerdAan

Description

Het element kan gebruikt worden voor het vastleggen van willekeurige typen relaties tussen records en tussen records en bestanden.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:isGerelateerdAan mdto:Record

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:isGerelateerdAan a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "Relatie met een ander record."@nl ;
  :doel "Records vinden die gerelateerd zijn aan het beschreven record."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :regels "- In het geval van een hiƫrarchische relatie, dient deze relatie bij beide objecten vastgelegd te worden (bijvoorbeeld bij een onderliggend record de relatie met een bovenliggend record en bij dat bovenliggende record de relatie met het onderliggende record)"@nl ;
  rdfs:comment "Het element kan gebruikt worden voor het vastleggen van willekeurige typen relaties tussen records en tussen records en bestanden."@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Record ;
  owl:inverseOf :isGerelateerdAan ;
  skos:example """- Een zaak die is aangemaakt naar aanleiding van een bezwaar op de uitgifte van een vergunning kan standaard gerelateerd worden aan de zaak waarbinnen de betreffende vergunningsaanvraag is behandeld.
- De records die als onderdeel van een zaak (een voorbeeld van een aggregatie van records) worden aangemaakt, kunnen gerelateerd worden aan die zaak.
- Een record kan gerelateerd worden aan de bestanden die onderdeel zijn van dat record."""@nl .