mdto:MIME-type leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#MIME-type

Label

MIME-type

Description

MIME is een standaard voor de identificatie van bestandsformaten. Voor een overzicht van MIME-types, zie http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bestandsformaat mdto:MIME-type xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:MIME-type a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Vastleggen van het bestandsformaat door middel van een MIME-typering"@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels """- Uitsluitend MIME types zijn toegestaan.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."""@nl ;
  rdfs:comment "MIME is een standaard voor de identificatie van bestandsformaten. Voor een overzicht van MIME-types, zie http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml"@nl ;
  rdfs:domain :Bestandsformaat ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """- “application/mspowerpoint” voor extensie .ppt
- “tekst/html” voor extensie .html"""@nl .