mdto:naamAlgoritme leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#naamAlgoritme

Label

naamAlgoritme

Description

De aanduiding van het algoritme maakt het mogelijk de checksum te controleren.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:FysiekeIntegriteit mdto:naamAlgoritme xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:naamAlgoritme a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Naam van het algoritme dat is gebruikt om de checksum te maken"@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  rdfs:comment "De aanduiding van het algoritme maakt het mogelijk de checksum te controleren."@nl ;
  rdfs:domain :FysiekeIntegriteit ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """- “Longitudinal parity check”
- “Fletcher’s checksum”
- “SHA-1”
- “MD-5”"""@nl .