mdto:nadereSpecificatieBestandsformaat leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#nadereSpecificatieBestandsformaat

Label

nadereSpecificatieBestandsformaat

Description

Het kan voorkomen dat een bestandsformaat niet voorkomt in het PRONOM-register of geen MIME-type heeft. Ook kan het voorkomen dat een organisatie een nadere specificatie van een algemeen bestandsformaat gebruikt. In die gevallen kan met dit subelement dat bestandsformaat of de nadere specificatie worden vastgelegd.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bestandsformaat mdto:nadereSpecificatieBestandsformaat xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:nadereSpecificatieBestandsformaat a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Vastleggen van een alternatief bestandsformaat of een nadere specificatie van een algemeen bestandsformaat."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  rdfs:comment "Het kan voorkomen dat een bestandsformaat niet voorkomt in het PRONOM-register of geen MIME-type heeft. Ook kan het voorkomen dat een organisatie een nadere specificatie van een algemeen bestandsformaat gebruikt. In die gevallen kan met dit subelement dat bestandsformaat of de nadere specificatie worden vastgelegd."@nl ;
  rdfs:domain :Bestandsformaat ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example "- “RDF-XML”"@nl .