mdto:omvangBestand leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#omvangBestand

Label

omvangBestand

Description

Betreft de grootte van het digitale bestand. Gegevens over fysieke grootte zijn van belang voor het bepalen van opslagcapaciteit, bij het verzenden van het bestand (benodigde bandbreedte) en bij het willen raadplegen. Omvang is meestal beschikbaar als bestandseigenschap in het desbetreffende besturingssysteem.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bestand mdto:omvangBestand xsd:integer

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:omvangBestand a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Ruimtebeslag op een opslagmedium in bytes."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  rdfs:comment """Betreft de grootte van het digitale bestand.
Gegevens over fysieke grootte zijn van belang voor het bepalen van opslagcapaciteit, bij het verzenden van het bestand (benodigde bandbreedte) en bij het willen raadplegen. Omvang is meestal beschikbaar als bestandseigenschap in het desbetreffende besturingssysteem."""@nl ;
  rdfs:domain :Bestand ;
  rdfs:range xsd:integer ;
  skos:example "- “2638472”"@nl .