mdto:PRONOM-ID leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#PRONOM-ID

Label

PRONOM-ID

Description

PRONOM is een register van bestandsformaten dat wordt beheerd door de UK National Archives. Zie https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Bestandsformaat mdto:PRONOM-ID xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:PRONOM-ID a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Vastleggen van het bestandsformaat aan de hand van het PRONOM register"@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  :regels """- Uitsluitend waarden uit het PRONOM register zijn toegestaan.
- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."""@nl ;
  rdfs:comment "PRONOM is een register van bestandsformaten dat wordt beheerd door de UK National Archives. Zie https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx"@nl ;
  rdfs:domain :Bestandsformaat ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """- “fmt/40” (Microsoft Word 97-2003 document; extensie: .doc)
- “fmt/83” (Drawing Interchange File Format (Binary) R14; extensie: .dxf)
- “fmt/276” (Acrobat PDF 1.7 – Portable Document Format 1.7; extensie: .pdf)"""@nl .