mdto:tijdsduur leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#tijdsduur

Label

tijdsduur

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:BeperkingBeschikbaarheid mdto:tijdsduur xsd:duration

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:tijdsduur a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "De periode, in jaren, waarin een beperking geldt van de beschikbaarheid van het Record." ;
  :kardinaliteit "1..1"@nl ;
  :regels "De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter."@nl ;
  :toelichting "Een beperking in de beschikbaarheid is in principe eindig. Vanuit wet- en regelgeving kunnen hier termijnen aan gekoppeld worden. Bijvoorbeeld een periode van 70 jaar na het overlijden van een auteur, onder de Auteurswet. Of er kunnen bij een uitwisseling afspraken gemaakt worden over de duur van een beperking. Bij een beperking onder de AVG gelden beperkingen zolang de persoon of personen in kwestie nog in leven zijn."@nl ;
  rdfs:domain :BeperkingBeschikbaarheid ;
  rdfs:range xsd:duration .