mdto:trefwoord leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#trefwoord

Label

trefwoord

Description

Termen of tags kunnen worden toegevoegd om records op basis daarvan beter vindbaar te maken. Ook kunnen records in samenhang gepresenteerd worden op basis van die termen, zoals in zoekresultaten.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:trefwoord xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:trefwoord a owl:DatatypeProperty ;
  :definitie "Trefwoord of tag die aan records wordt toegekend"@nl ;
  :doel "Draagt bij aan de vindbaarheid en samenhang van records."@nl ;
  :kardinaliteit "0..*"@nl ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "Termen of tags kunnen worden toegevoegd om records op basis daarvan beter vindbaar te maken. Ook kunnen records in samenhang gepresenteerd worden op basis van die termen, zoals in zoekresultaten."@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range xsd:string ;
  skos:example """- "metagegevens”
- “MH17”
- “bockbier”"""@nl .