mdto:typeClassificatie leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#typeClassificatie

Label

typeClassificatie

Description

Een record kan op basis van aard en/of inhoud worden ingedeeld in een of meerdere categorieën. Door middel van een typering kunnen deze categorieën van elkaar onderscheiden worden. Een record kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Begrip mdto:typeClassificatie rdf:Bag

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:typeClassificatie a owl:DatatypeProperty ;
  :begrippenlijst """- Aggregatie (Categorisering op basis van de aggregatie van een record)
- Recordtype (Categorisering van een record op basis van een specifieke stijl, inhoud of vorm)
- Informatiecategorie (Indeling van een record op basis van de soort informatie waar het betrekking op heeft)"""@nl ;
  :definitie "Typering van de gebruikte classificatie voor het record."@nl ;
  :kardinaliteit "1..1" ;
  :regels "- De waarde van het attribuut bevat minimaal 1 karakter"@nl ;
  rdfs:comment "Een record kan op basis van aard en/of inhoud worden ingedeeld in een of meerdere categorieën. Door middel van een typering kunnen deze categorieën van elkaar onderscheiden worden. Een record kan op meerdere manieren gecategoriseerd worden"@nl ;
  rdfs:domain :Begrip ;
  rdfs:range rdf:Bag ;
  skos:example "-"@nl .