mdto:vindplaats leaf node


URI

http://www.nationaalarchief.nl/mdto#vindplaats

Label

vindplaats

Description

Het gaat hier over de vindplaats van het record. Dat kan een fysieke locatie zijn, zoals de naam van de instelling of het adres van een gebouw waarin zich de records bevinden, of een virtuele locatie: een ‘webadres’ dat direct toegang verschaft tot het record en haar bestanden. Het is ook mogelijk dat (aggregaties van) records zowel een fysieke als een virtuele locatie hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een hybride archief. Het verdient aanbeveling dit element bij een fysieke locatie op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau van een waarde te voorzien. Met de mogelijkheid om de locatie op een lager niveau nader te specificeren.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
mdto:Record mdto:vindplaats mdto:Locatie

Implementation

@prefix : <http://www.nationaalarchief.nl/mdto#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:vindplaats a owl:ObjectProperty ;
  :definitie "Fysieke of virtuele locatie van het record."@nl ;
  :doel "Het beheer en de terugvindbaarheid van het record en de bestanden die er deel van uitmaken."@nl ;
  :kardinaliteit "0..1"@nl ;
  rdfs:comment """Het gaat hier over de vindplaats van het record. Dat kan een fysieke locatie zijn, zoals de naam van de instelling of het adres van een gebouw waarin zich de records bevinden, of een virtuele locatie: een ‘webadres’ dat direct toegang verschaft tot het record en haar bestanden. 

Het is ook mogelijk dat (aggregaties van) records zowel een fysieke als een virtuele locatie hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een hybride archief.
 
Het verdient aanbeveling dit element bij een fysieke locatie op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau van een waarde te voorzien. Met de mogelijkheid om de locatie op een lager niveau nader te specificeren."""@nl ;
  rdfs:domain :Record ;
  rdfs:range :Locatie ;
  skos:example """- Regionaal Archief Tilburg
  Kazernehof 75, Tilburg
- het BAG-adres van de desbetreffende locatie, in de volgorde straatnaam, huisnummer, -letter en toevoeging, postcode, woonplaats. 
- Kamer 5.02, kast 11, plank 4
- “http://voorbeeld/resource.txt”
- “ftp://ergens/leesmij.txt”
- “https://nl.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier”"""@nl .